เกี่ยวกับเรา

มัมแอนด์แด๊ด เนอสซิ่งโฮม

Mom & Dad Nursing Home

“ มัม แอนด์ แด๊ด เนอร์สซิ่งโฮม”

“มัม แอนด์ แด๊ด เนอร์สซิ่งโฮม” ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรที่มีประสบการณ์  ด้วยการดูแลอย่างเข้าใจและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

เราพร้อมมอบความสุขและความอบอุ่น ในบั้นปลายชีวิตให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน  ด้วยบริการบ้านพักดูแลผู้สูงอายุ  ในบรรยากาศที่สงบร่มรื่น  รวมไปถึงสวนพักผ่อนหย่อนใจ  ภายใต้การดูแลผู้สูงอายุด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว  พร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลที่หมั่นตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  ไม่ว่าจะเป็นในด้านสภาพทางสังคมและสภาวะทางเศรษฐกิจ และในอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศมากขึ้นทุกขณะ  เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข  ทำให้ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้น  จำนวนผู้สูงอายุจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ทาง มัม แอนด์ แด๊ด เนอร์สซิ่งโฮม จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนเติมเต็มและเป็นตัวแทนในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ   เสมือนดังบ้านหลังที่สองในช่วงวัยทองของชีวิต  โดยการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ  ด้วยการดูแลผู้สูงอายุด้วยความรักความเข้าใจและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด