ความรู้

มัมแอนด์แด๊ด เนอสซิ่งโฮม

ความเครียดในผู้เฝ้าไข้

ผู้ดูแลผู้สูงอายุทำหน้าที่อะไรบ้าง?

เบาหวาน

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง

หัวใจวาย

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่พบบ่อย

อัมพฤกษ์ อัมพาต

โรคอัมพาต อัมพฤกษ์

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกบาง

โรคเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสือมเป็นโรคที่พบได้บ่อย

กระดูกสะโพกหัก

สาเหตุของกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ

โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่เนื้อปอดถูกทำลาย

โรคไตวายเรื้อรัง

ไตเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายถั่ว